SökMeny


KÖPVILLKOR

 

All betalning skall ske inkl. svensk moms enligt fakturan som skickas med försändelsen. Priserna gäller den dagen köpet sker.

 

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. Detta godkännande skall skrivas in i meddelandefältet och innehålla telefonnummer till målsman för vår kontroll.

 

Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till oss. Vi skickar för närvarande endast produkter inom Sverige. Om en vara är felaktig eller defekt, var vänlig kontakta oss via länken Kontakta oss i menyn på denna e-butik.

 

Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en felaktig eller skadad vara står vi för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig.

  

Guard Systems Sverige AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.

  

Vid köp av TrackGuard godkännes även följande Allmänna villkor för spårningsavtal

 

Och vid köp av PositionGuard godkännes även följande Allmänna villkor för positioneringsavtal

Varukorgen


Ändra 0,00 Kr

Annons
Förebygg skador i hemmet